Ana Vidović (Upraviteljica)

Predrag Brezničar (Predsjednik vijeća)
Nikola Milić (Viši savjetnik)
Manuela Šmit-Vuk (Tajnica)
Janja Kovačević (Odnos s javnošću)