prof. dr. Josip Sabol

U tjedniku Varaždinske vijesti br.3558,12.03.2013., u rubrici DOBRI  LJUDI, novinar  Ivan Njegovec iznio je većinu crta i značajki koje čine sintezu portreta dr. Josipa Sabol, osnivača Zaklade. Njegovom suglasnošću preuzimamo ovdje izvatke iz toga članka.

Osnivač Zaklade je profesor dr. Josip Sabol, svećenik, teolog, sociolog i humanista, dugogodišnji profesor filozofske etike, filozofije religije i socijalnih znanosti u Darmstadtu, u Njemačkoj.

Rođen je u međimurskom Hodošanu 05. ožujka 1938. Na intervenciju svog učitelja ostavio je 1949. god. svoje rodno selo i krenuo na dugi put odgoja, obrazovanja, studija, učenja i poučavanja.

Teološki studij započeo je u Zagrebu, a nastavio u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijana pa u Münchenu i Darmstadtu u Njemačkoj kao stipendist njemačke države. Na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu vršio je dužnost asistenta pri katedri Moralne teologije i dužnost honorarnog nastavnika za pastoralnu sociologiju. Autor je jedne i suautor više knjiga te gotovo bezbrojnih znanstvenih članaka u raznim novinama i časopisima.

Na pitanje „Što je našem društvu najviše potrebno?“, prof. Sabol daje zapravo neočekivani odgovor: „Dobrota čovjeka prema čovjeku je najvažnije i najvrjednije za naše društvo. Biti okružen s mnogo dobrih ljudi stvara u duši ljudi povjerenje, sigurnost, smirenost u svakoj situaciji života.“.

„Ako malo dublje razmislimo o tome, što našem životu daje posebnu vrijednost i sadržajnost, doći ćemo do spoznaje da je to dobrota.“, kaže dr. Sabol u našem razgovoru. Svoju Zakladu on gleda u tom svjetlu. On je uvjeren da samo suodgovornost za opće dobro i ljubav prema drugome stvara u nama doživljavanje smisla vlastitoga života. Djelatnost svoje Zaklade povezuje dr. Sabol s velikom željom da se stvara društvo međusobnog uvažavanja, društvo miroljubivosti i blagosti, tolerancije i socijalne pravednosti. To je motiv njegove Zaklade, smatra prof. Sabol i nastavlja: „Ako taj motiv ljudi prepoznaju kao izraz dobrote jednog čovjeka, onda se i ja smijem uvrstiti u rubriku „Dobri Ljudi“ vašega cijenjenoga tjednika.“.